Få ut det mesta av din elcykel

Även om fördelarna med en elcykel är många är det värt att tänka på, det till stor del är en vanlig cykel med hjälpmotor. Motorn hjälper dig på cykelturen, så det blir överkomligt att välja cykeln oftare och över längre avstånd än vanligt. Så du kommer snabbare fram utan att bli svettig och utmattad på vägen. Nedan följer några saker att tänka på, för att få ut mest möjligt av din elcykel.

TRAMPA I PEDALERNA:

För att elcykeln ska fungera optimalt är det nödvändigt att du samtidigt trampar i pedalerna. Det faktum att du hjälper till i pedalerna gör stor skillnad. Det är också av stor betydelse för räckvidden, som kommer att vara betydligt längre.

BEGRÄNSAD EFFEKT PÅ HJÄLPMOTORN:

Eftersom elmotorn på en elcykel typiskt har en begränsad kontinuerlig effekt på 250 watt, är det viktigt att ge motorn de bästa arbetsförhållandena för att undvika motorn eller styrenheten skadas.  Det är särskilt viktigt på lastcyklar som väger mer än en vanlig cykel, som en 250 watts motor egentligen är avsedd för.

Styrenheten är oftast konstruerad så att den går sönder innan elmotorn gör det. På ett sätt, kan man säga att det är en inbyggd säkerhet, eftersom det är billigare att byta kontrollboxen i stället för hela motorn.

Kontrollern är vanligtvis utformad så att den går sönder innan elmotorn gör det. På sitt sätt är det en inbyggd säkerhetsåtgärd, eftersom det är billigare att byta styrenhet över hela motorn.

SÅHÄR UNDVIKAR DU AT KONTROLLERN ELLER MOTOREN SKADAS:

Oavsett om din elmotor är en navmotor eller en mittmotor på 250 watt eller mer, bör du vara uppmärksam på följande:

  • Se till att hålla rätt däcktryck på elcykeln - ju närmare max desto bättre.
  • En elcykel är en cykel med hjälpmotor.  Trampa därför i pedalerna.
  • Välj alltid rätt växel. Elmotorn fungerar bäst med medel till höga varvtal.
  • Låter motorn överbelastad, växla ner till lägre växel och trampa mer i pedalerna.
  • Om du kör med tung last eller i uppförsbacke, välj alltid en så låg växel som möjligt.
  • Byt till lägre växel innan du börjar köra uppåt. Om du kör i för hög växel finns det en större risk för överbelastning av motorn.
  • Kör du med mittmotor, undvik att trampa när du växlar.
  • Användar gasreglage, använd det klokt eftersom det kan överbelasta och skada styrenheten.
  • Gasreglage används på egen risk och kan göra att garantin på styrenheten / kontrollboxen inte gäller.

Det är viktigt att du följer instruktionerna för att upprätthålla garantien. Om kontrollern på din elcykel eller elcykel kit skadas, kommer vi som utgångspunkt att anta att du inte har följt ovanstående riktlinjer.