Optaget - men send gerne en besked!


Vi er offline - men tilstræber at svare indenfor 2 hverdage.

Optaget - men send gerne en besked!

Allmän information

Alla barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Så säger lagen som trädde i kraft den 1 januari 2005. Barn och ungdomar under 15 år som inte använder hjälm kan stoppas av polisen men inte bötfällas. Föräldrar eller andra personer som fyllt 15 år kan däremot bötfällas, om de på sin cykel skjutsar ett barn som inte har cykelhjälm.

Den som åker med måste vara under 10 år. Du som kör måste då vara minst 15 år. Du kan också ha två barn under 6 år på cykeln men då måste du ha fyllt 18 år.

Fördelar med att elcykla

  • Rolig motion
  • Gratis parkering
  • Nollutsläpp
  • Billig drift
  • Man fastnar inte i bilköer
  • Elcykeln klarar uppförsbackar och motvind

Tack vare detta kan elcykeln i många fall ersätta bilen, till glädje för både plånboken och miljön.

Vad kostar en elcykel i drift?

Elen som krävs för att ladda batteriet en gång kostar i storleksordningen en krona. Om du kör 4 mil på en laddning så blir alltså milkostnaden 25 öre.

Till driftskostnaden ska förstås också räknas batteribyte, vilket kanske behöver göras en gång vart tredje år och går på 2000-3000 kr. 

Service kostar inte mycket mer än för en vanlig cykel.

Någon speciell försäkring behövs inte, hemförsäkringen täcker elcykeln (något att tänka på för den som funderar på att skaffa sig en elmoped, vilken kräver en trafikförsäkring).

Enligt de svenska bestämmelserna får elmotorn inte ge någon ytterligare kraft när hastigheten 25km/tim uppnåtts. Dessutom får effekten inte överstiga 250 watt. Elcyklar måste vara utrustade med "PAS" (Pedal Assistent System). 

Är elcykeln en försämring miljömässigt jämfört med en vanlig cykel?

Kanske, men elcykeln ersätter i många fall bilen, inte den vanliga cykeln. Inte för alla resor förstås, men för många. Om du bara ska frakta dig själv och något litet paket eller en väska eller ryggsäck så finns ingen anledning att ta bilen.

Att ta den vanliga cykeln tycker många känns motigt och tar bilen istället. Men med en elcykel slipper man de jobbiga bitarna av cykelturen - uppförsbackar, motvind, svett - och då är det troligare att man låter bli bilen.

Enligt Greenpeace är elcykelns miljöpåverkan en sextiondel (1/60) av en vanlig bil.

Man kan faktiskt argumentera för att en elcykel är mer miljövänlig än en vanlig cykel! En människa har nämligen en effektivitet på omkring 25%, medan en elmotor har en betydligt bättre effektivitet, omkring 80%. Mycket av energin i den mat du äter slösas bort på värme när dina muskler arbetar, men motorn blir inte lika varm. Och maten har producerats med hjälp av ganska mycket olja.

Får man cykla efter alkoholförtäring?
Ja och nej, inte om man druckit så mycket att man inte kan cykla på ett säkert sätt. Däremot finns inte någon rattfyllerigräns på 0.2 promille som finns för t.ex. bilkörning, och rattfyllerilagstiftningens straff kan inte tillämpas. Rattfylleri regleras i lag (1951:649, med senare ändringar) om straff för vissa trafikbrott, men rattfyllerireglerna där avser endast motordrivna fordon.

Cykling efter alkoholförtäring omfattas i stället av 3:e kapitlet, 1:a paragrafen i trafikförordningen (1998:1276): "Fordon får inte föras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt." Cykel räknas som ett fordon i lagens mening

I trafikförordningens 14:e kapitel, 15:e paragrafen åläggs polisen att hindra alltför berusade cyklister från att fortsätta färden: "En polisman skall hindra fortsatt färd som sker i strid mot denna förordning eller mot någon föreskrift som har meddelats med stöd av förordningen, om den fortsatta färden medför påtaglig fara för trafiksäkerheten eller någon annan väsentlig olägenhet."

Är man inte så berusad att cyklandet är en fara för trafiksäkerheten är det i princip tillåtet att cykla efter alkoholförtäring, så länge man kan göra det på ett betryggande sätt. Detta får bedömas från fall till fall, och om en olycka skulle inträffa är definitivt berusningen en kraftigt försvårande omständighet i skuldfrågan.